Általános Részvételi Szabályzat

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozatot (a továbbiakban: Program) lebonyolító és koordináló projektiroda (a továbbiakban: Projektiroda) a Programra regisztráló személyeket (a továbbiakban: Ötpróbázó) az alábbiakról tájékoztatja.

A PROGRAM CÉLJA 

Az Ötpróba szabadidősport-sorozat (a Program) legfontosabb célkitűzése, hogy minél többen sportoljanak rendszeresen, és éljenek ezáltal egészségtudatosabb életet. A Program során a regisztrált Ötpróbázók a hivatalos eseménynaptárban szereplő eseményeken, illetve a virtuális GeoGo útvonalakon abszolvált teljesítéseiket követően gyűjthetnek pontokat az alábbi részvételi szabályzatban foglaltak szerint. A Program 10, 20, 40 és 80 pont elérésekor garantált jutalmakkal ismeri el az Ötpróbázók addig nyújtott teljesítményét.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A regisztráció elküldésével az Ötpróbázó kijelenti, hogy a Projektiroda által koordinált Program jelen Részvételi Szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

2. A Programba történő regisztráció feltétele a 8. életév betöltése. 16 éven aluli kiskorú Ötpróbázó kizárólag törvényes képviselői hozzájárulásával regisztrálhat a Programra.

3. Projektiroda a hiányosan vagy hibásan megadott regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.

4. Egy természetes személy egy Ötpróba profilt hozhat létre. Aki kapcsán hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy egynél több Ötpróba profilban gyűjti a pontokat, Projektiroda az időrendben először létrehozott profil kivételével a többit azonnali hatállyal megszüntetheti, az addig azokban gyűjtött pontokat pedig véglegesen törölheti.

5. Ötpróbázó pontokat az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő szabadidősport-rendezvényeken, illetve a GeoGO applikáció (a továbbiakban: GeoGO) virtuális útvonalain szerezhet.

6. Ötpróbázó a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt és gyűjthet Ötpróba-pontokat.
7. Ötpróbázó tudomásul veszi, hogy Ötpróba-pontjai jóváírásának előfeltétele az egyes, eseménynaptárunkban szereplő rendezvényekre történő nevezése, illetve a GeoGO alkalmazásban történő regisztrációja során megadott egyedi Ötpróba-azonosítószáma. Ennek hiányában nincs lehetőség Ötpróba-pont jóváírásának.

8. Az Ötpróba regisztrációt megelőzően teljesített események elszámolására nincs lehetőség.

9. A Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken és a GeoGO virtuális útvonalain Ötpróbázó saját felelősségére vehet részt. Az eseményen vagy GeoGO útvonalon történő részvétellel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért Projektiroda, illetve az esemény szervezőjének felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. Ötpróbázó valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényen az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt, azzal kapcsolatban Projektiroda reklamációt nem fogad el.

10. Valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvény szervezője fenntartja a jogot, hogy eseményének kiírását a rendezvényt megelőzően (szükség esetén közvetlenül a rajt előtt) módosítsa. Az esetleges módosítások által okozott kárért Projektiroda felelősségre nem vonható.

11. A jelen Részvételi szabályok az egyes hivatalos Ötpróba események és a GeoGO egyedi szabályaival együttesen érvényesek, amelyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

II. 1. PONTSZÁMÍTÁS
1. Ötpróbázó az Ötpróba hivatalos eseménynaptárába felvételt nyerő rendezvényeken és a GeoGO virtuális útvonalain szerezhet Ötpróba-pontokat az alábbi táblázatban szereplő távok, az adott esemény szervezője vagy az útvonal létrehozója által meghatározott, szintidőn belül történő teljesítésével:

SPORTÁG
1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

futás
3-9,99 km 10-14,99 km 15-20,99 km 21≤

országúti kerékpározás
15-29,99 km 30-49,99 km 50-99,99 km 100≤

hegyi kerékpározás
15-19,99 km 20-29,99 km 30-49,99 km 50≤

úszás
0,5-0,99 km 1-1,99 km 2-2,99 km 3≤
vízitúra (kajak-kenu, evezés, sárkányhajó, SUP) 5-9,9 km 10-15,99 km 16-29,99 km 30≤

túrázás
5-14,99 km 15-19,99 km 20-24,99 km 25≤
via ferrata (az érte járó pontok a túra sportághoz íródnak) 1:00 óra szintidő alatt 1:01-2:00 óra szintidő között 2:01-2:30 óra szintidő között 2:31-3:00 óra szintidő között

görkorcsolyázás
8-19,99 km 20-29,99 km 30-39,99 km 40≤

triatlon
szuper sprint sprinttáv rövid-, közép- és hosszútáv

2. Az adott teljesítés időpontjában a 15. életévüket még be nem töltött és a 60. életévüket már betöltött, illetve a fogyatékos Ötpróbázóknak a teljesítésükért +1 pont jár a jelen részvételi szabályzat II.1.1. pontjában meghatározott ponttáblázatban foglaltakhoz képest. A 4 pontos távok teljesítéséért a felsorolt csoportok képviselői is 4 pontot kapnak.

3. Eseményenként előfordulhatnak olyan távok, amelyek esetében a rendezvény szervezőjével egyeztetve az útvonal nehezítő körülményeire (különös tekintettel a jelentős szintkülönbségre, a vízsodrásra vagy az egyenetlen terepviszonyokra) tekintettel a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott pontokhoz képest több ponttal jutalmazzuk a sikeres teljesítést. A megszerezhető pontokról mindig a honlapunkon elérhető eseménynaptárban, az adott rendezvény adatlapjában adunk tájékoztatást.

4. A táblázatban szereplő távok és pontok tájékoztató jellegűek, amelyek eseményenként – minimális mértékben – változhatnak. Kérjük, mindig időben tájékozódjon a rendezvények előtt honlapunkon az adott eseményhez tartozó távokról és azok teljesítéséért járó pontszámokról!

5. Ugyanazon az eseményen ugyanabban a sportágban ugyanaz a táv többszöri teljesítése nem jogosít többlet Ötpróba-pontokra: egyazon táv többszöri teljesítéséért is csak egyszeri pontjóváírás jár.

6. Az Ötpróba-eseményeken gyűjtött pontok jóváírása eseményenként eltérő lehet: az események szervezőinek a rendezvény utolsó napjától számítva 8 nap áll rendelkezésükre, hogy megküldjék számunkra az Ötpróba-azonosítójukat a nevezés során megadó teljesítők listáját. Ezzel kapcsolatban kérjük szíves türelmüket!

7. Az egyes eseményeket követően a Projektiroda eredménylistát nem készít, illetve nem tesz közzé. Projektiroda kizárólag Ötpróbázó adott, az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényén történő, szervező részvételi szabályzatában esetlegesen meghatározott, adott távra vonatkozó szintidőn belül történő teljesítését rögzíti, illetve ez alapján írja jóvá részére Ötpróba-pontjait.

8. A Program pontszerző eseményein vagy GeoGO útvonalain gyűjtött pontok jóváírásával kapcsolatban felmerülő problémák vonatkozásában honlapunkon (www.otprobazz.hu) keresztül, az Ötpróbázó saját profiljába belépve az Üzenőfal menüponton belül, az adott esemény, illetve az ott teljesített táv kiválasztásával van lehetőség jelezni azt a Projektiroda felé.

II. 2. GEOGO-MARADJ FITTEN VIRTUÁLIS PONTGYŰJTÉS
1. A Program során lehetőség nyílik a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvények mellett a GeoGO virtuális útvonalain is Ötpróba pontokat szerezni a következő sportágakban:

  • futás
  • túrázás (ide értve a via ferratát is)
  • országúti kerékpár
  • hegyi kerékpár
  • vízitúra
  • görkorcsolya

2. A GeoGO-ban történő Ötpróba pontszerzéshez szükséges, hogy az Ötpróbázó GeoGO regisztrációval is rendelkezzen az Ötpróba profilja mellett. Szintén szükséges, hogy Ötpróbázó az egyedi Ötpróba azonosítószámát megadja a GeoGO profiljában is. Teljesítéseit követően kizárólag így tud az Ötpróba rendszere számára pontot, pontokat jóváírni.

3. Egy naptári hónap során a GeoGO-ban virtuális útvonalak teljesítésével megszerezhető Ötpróba pontok száma legfeljebb 4. Egyazon naptári hónapban egyazon virtuális útvonal teljesítéséért csak egyszer jár Ötpróba pont – abban az esetben is, ha egyébként az adott útvonal két különböző sportágban (futás és túrázás) is teljesíthető.

4. A GeoGO-ban szerezhető pontok száma sportáganként és távonként megegyezik az Ötpróba jelen részvételi szabályzatában meghatározott pontszámokkal.

III. JUTALMAK, DÍJAK

1. A pontgyűjtés eredménye az alábbi garantált jutalmak megszerzése:

PONT JUTALOM
10 nevezési voucher SORSJEGY*
20 hátizsák
40 technikai póló
80 Ötpróba melegítő*

* Feltétele: legalább öt különböző sportágban történő pontgyűjtés.

2. A nevezési voucher egy 5000 forint értékű díjkedvezményt jelent, amelyet Ötpróbázó egy általa szabadon választott, az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő szabadidősport-rendezvényre történő nevezés során használhat fel a voucher használati útmutatója alapján.

3. Az Ötpróba melegítő átvételéhez legalább öt különböző sportágban történő legalább egyszeri pontszerzés szükséges.

4. A jelen fejezet 1. pontjában felsorolt jutalmak mellett 80 pontonként Ötpróbázó egy-egy Ötpróba Sorsjegy birtokosa lesz. Az Ötpróba Sorsjegyek kihúzása a Program befejezésekor történik, a nyertesek létszámáról, illetve a nyereményről a későbbiek során fog Projektiroda teljeskörű tájékoztatást adni.

Az Ötpróba Sorsjegyek megszerzéséhez sorsjegyenként, tehát 80-80 pontonként legalább 5-5 sportágban történő pontszerzés szükséges. (pl. aki 160 pontot gyűjtött, kettő Ötpróba Sorsjegyre lesz jogosult, amennyiben 5 különböző sportágban is rendelkezik sportáganként 2-2 teljesítéssel). A teljesítések ideje nem releváns, az Ötpróbázó akkor lesz jogosult a sorsjegyre, amikor az ötödik sportágban is abszolválta a sorsjegyei darabszámának megfelelő mennyiséget.

5. A pontgyűjtés időszaka: 2024. június 1. napjától a 2028. évi Los Angeles-i olimpiai játékok nyaráig (a pontos dátum kijelölése az olimpia évében fog megtörténni). A pontgyűjtés a Program teljes időszakára vonatkozik, tehát nem ér véget egy-egy naptári év végén.

6. A pontok jutalmakra történő beváltása esetén az addig összegyűjtött pontok száma változatlan marad, nem kerül levonásra az adott jutalom értéke az összpontszámból, azt az Ötpróbázó tovább gyarapíthatja a pontszerző állomásokon a sportteljesítménye által.

7. A jutalmak átvételére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 17:00, pénteken pedig 8:00 és 16:00 óra között a 1106 Budapest, Maglódi út 12/a alatt található Merkapt Sportközpontban személyesen van lehetőség, illetve az aktuális eseménynaptárban szereplő, külön, ajándék piktorgrammal jelölt rendezvényeken az Ötpróba standjánál. Postai kézbesítés nem áll Projektiroda módjában.

IV. ADATVÉDELEM ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

1. Az Ön személyes adatainak védelme a Projektiroda számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

2. Az Ön személyes adatai közül a nevét és születési dátumát Projektiroda a nyilvánosan elérhető statisztikai ranglistáiban is megjeleníti és felhasználja. A Program során nyújtott sportteljesítményét folyamatosan rögzítjük egyrészt a pontgyűjtés és a garantált jutalmak tekintetében, másrészt a statisztikai adatbázisunk naprakészen tartása végett. Ön dönthet úgy, hogy adatai nyilvános statisztikai ranglistákban történő közzétételéhez nem járul hozzá – ezt a profiljába belépve tudja megtenni.

3. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. pontprobléma megoldása eredménylista alapján). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

V. A RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE

1. Jelen részvételi szabályzat visszavonásig érvényes. A Projektiroda fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ötpróbázók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

2. A Projektiroda a jelen Szabályzat súlyos megsértésének megállapítása esetén ezen okból az Ötpróbázót a Programból kizárhatja.